Št.:66

Digital EducationaL programme invoIVing hEalth pRofessionals (DELIVER)

Več o projektu

Razpisodajalec : ERASMUS +, Action KA2

Trajanje projekta: 2021 - 2023

Nosilec projekta: Region of Southern Denmark

Partnerji projekta: University of Udine, Italija ter Fundaciò TIC Salut Social, Barcelona, Španija, FZAB

Odgovorna oseba: doc. dr. Katja Pesjak

Kratek opis projekta

 

DELIVER - Digital EducationaL programme InvoIVing HEalth PRofessionals.
Cilj projekta je nadgraditi digitalne sposobnosti izvajalcev zdravstvene nege, ponovno s ciljem zagotoviti optimalno zdravstveno oskrbo. Projekt želi podpreti in usposobiti posameznike, kot uporabnike zdravstvenih sistemov, za uporabo digitalne tehnologije; uveljaviti telemedicinske rešitve za osebe s kroničnimi obolenji; spodbuditi uporabo digitalne tehnologije za doseganje medsektorskega sodelovanja; implementirati digitalne rešitve na podorčju izvajanja zdravstvene nege ter spodbuditi sodelovanje med zdravstvenim in socialnim sektorjem. 

Nosilec projekta je Region of Southern Denmark, partnerji pa so poleg FZAB še UCL University College, Danska, University of Udine, Italija ter Fundaciò TIC Salut Social, Barcelona, Španija.

The European Commission's support for the production of this report does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projektne aktivnosti

 

Več o projektu:

DELIVER - Digital EducationaL programme InvoIVing HEalth PRofessionals. Cilj projekta je nadgraditi digitalne sposobnosti izvajalcev zdravstvene nege, ponovno s ciljem zagotoviti optimalno zdravstveno oskrbo. Projekt želi podpreti in usposobiti posameznike, kot uporabnike zdravstvenih sistemov, za uporabo digitalne tehnologije; uveljaviti telemedicinske rešitve za osebe s kroničnimi obolenji; spodbuditi uporabo digitalne tehnologije za doseganje medsektorskega sodelovanja; implementirati digitalne rešitve na podorčju izvajanja zdravstvene nege ter spodbuditi sodelovanje med zdravstvenim in socialnim sektorjem.
Nosilec projekta je Region of Southern Denmark, partnerji pa so poleg FZAB še University of Udine, Italija ter Fundaciò TIC Salut Social, Barcelona, Španija.Več o projektu