Št.:6

MVZT: Naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva – MEDNARODNO SODELOVANJE (Erasmus Mundus)

Razpisodajalec : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Razpis : Javni razpis za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2009

Številka / oznaka projekta : 3211-09-000315

Trajanje projekta: 2009

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Študijsko področje načrtovanega skupnega študijskega programa:
Naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva – MEDNARODNO SODELOVANJE (Erasmus Mundus)

Projektne aktivnosti

Študijsko področje načrtovanega skupnega študijskega programa: Regulirani poklici (izobraževanje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije)

Naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva – MEDNARODNO SODELOVANJE (Erasmus Mundus)