mag. Kerstin Petrič Vesna, viš. pred.

Kerstin Petrič Vesna Email: vesna.kerstin.petric@gov.si

Kratek življenjepis

Vesna-Kerstin Petrič je trenutno vodja Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Diplomirala je na Medicinski fakulteti  na Univerzi v Ljubljani v Sloveniji in magistrirala na področju javnega zdravja in kliničnih vidikov odvisnosti na Univerzi v Londonu, King's College, na Inštitutu za psihiatrijo. Vesna-Kerstin Petrič ima obsežne nacionalne in mednarodne izkušnje pri delu na področju javnozdravstvenih politik in dokazano vodilno vlogo pri politično zahtevnih zdravstvenih vprašanjih. Ustanovila je koalicijo partnerjev za podporo nadzorovanju tobaka v Sloveniji in od takrat uspešno prispevala kot javni uslužbenec k sprejetju omejevalnih politik nadzora tobaka, vključno s prepovedjo kajenja na vseh zaprtih krajih (2007) in navadni embalaži (2017). Med drugim je članica Stalnega odbora regionalnega odbora za Evropo in s sopredsedovanjem je del svetovne mreže nacionalnih partnerjev Svetovne zdravstvene organizacije za izvajanje globalne strategije za zmanjšanje škodljive uporabe alkohola, je namestnica predsednika odbora Agencija za varnost v prometu, članica mreže svetovalne skupine za alkoholno politiko v Evropi, članica Usmerjevalnega odbora Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in politike, članica uprave Centra za spremljanje drog in zasvojenosti v EU ter je predsednica Nacionalne koordinacijske skupine za izvajanje Nacionalnega načrta za sladkorno bolezen. Prav tako je imetnica potrdila SZO o priznanju (2009) za prispevek k nadzoru nad tobakom.


Bibliografija/COBISS