mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.

Ramšak Pajk Jožica Email: jozicaramsakp@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega (sonosilka)
Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja (sonosilka)

 

Kratek življenjepis

Jožica Ramšak Pajk je zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana na področju patronažnega varstva in delno zaposlena na Fakutleti za zdravstvo Angele Boškin. Leta 2003 je magistrirala na Fakulteti za organizacijske vede, smer kadrovski management. Diplomirala je leta 1998 iz zdravstvene vzgoje na Pedagoški fakulteti in Visoki šoli za zdravstvo. Naziv višje medicinske sestre je pridobila leta 1993 na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Je članica Zbornice - Zveze, strokovne sekcije ter delovne skupine za paliativno zdravstveno nego.Povezovanje teorije in prakse bogati njene izkušnje, ki jih med drugim prenaša z mentoriranjem.  

Njena raziskovalna področja so teorija in praksa zdravstvene nege, primarno zdravstveno varstvo s poudarkom na promociji zdravja in širšem področju patronažnega varstva. Še posebej jo zanimata področji preventive in kurativne obravnave starejših ter paliativna oskrba Je sonosilka predmetov Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega in Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja ter sodeluje pri izvedbi predmeta Teorija in praksa zdravstvene nege.

 

Bibliografija/COBISS