red. prof. dr. Polona Selič - Zupančič, univ. dipl. psih., znanstvena svetnica

Selič - Zupančič Polona

Kratek življenjepis

Prof. dr. Polona Selič je bila rojena 8. 12. 1964 v Celju.

Datum diplome: 18. 4. 1989, klinična psihologija, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Ljubljana, mentor Peter Umek, naslov dela Poskus osvetlitve ozadja in okvirov neuspešnosti pri študiju; fakultetna Prešernova nagrada;
Datum magisterija: 22. 6. 1992, klinična psihologija, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Ljubljana, mentor Peter Umek, naslov dela Psihodinamsko ozadje (ne)uspešnosti pri študiju;
Datum doktorata: 16. 10. 1995, klinična psihologija, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Ljubljana, mentor Peter Umek, naslov dela Psihološki dejavniki pri psihosomatskih težavah.

Dosedanje izvolitve v nazive
V naziv asistentka za klinično psihologijo je bila imenovana dvakrat in sicer leta 1990 in 1993 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2003 je bila izvoljena v naziv docentka za kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Leta 2008 je bila ponovno izvoljena v naziv docentka za kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Leta 2013 je bila izvoljena v naziv docentka za socialno psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v ljubljani.

Zaposlitve
1989 – 1993 Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Ljubljana; mlada raziskovalka
1993 – 1996 Višja šola za notranje zadeve pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije; asistentka raziskovalka
1996 – 1997 Urad kriminalistične službe, Policijska uprava Celje; kriminalistka
1997 – 2000 Uprava kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije; svetovalka ministra
2000 – 2002 Uprava kriminalistične policije, Generalna policijska uprava; vodja Oddelka za preiskovalno podporo
2002 – 2005 Urad varuha človekovih pravic; samostojna svetovalka
2006 (in naprej) Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta v Ljubljani; raziskovalka

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega.


Bibliografija/COBISS