red. prof. dr. Maks Tajnikar

Tajnikar Maks Govorilne ure: Po dogovoru po e-pošti.

Kratek življenjepis

Maks Tajnikar je doktor ekonomije in podjetništva ter redni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je minister za malo gospodarstvo (1992-1993) in minister za gospodarstvo (1993-1996) v Vladi Republike Slovenije. V obdobju 2001-2007 je bil dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 500 znanstvenih in strokovnih člankov v različnih domačih in tujih časopisih, učbenike s področja mikroekonomike, makroekonomike, upravljalne ekonomike, managiranja rastočih poslov, podjetništva in post-keynesianske ekonomske teorije. Je avtor petih knjig in soavtor v večjem številu knjig in monografij. Kot avtor ali soavtor je objavil več kot 65 recenziranih znanstvenih tekstov. Sodeloval je na več kot 70 mednarodnih konferencah in izdelal več kot 90 svetovalnih del. V zadnjih petih letih je bil uvodničar na štirih mednarodnih konferencah. Že od osemdesetih let je objavljal v časopisih in strokovnih revijah. Bil je član nadzornih svetov in svetov bolnišnic (tudi UKC Ljubljana) ter ustanovitelj večjega števila novih študijskih programov v Sloveniji in v tujini, med drugim tudi podiplomskega programa Ekonomika in management v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Sedaj raziskovalno največ deluje na področju makroekonomike, ekonomike rastočih podjetij, ekonomike javnega sektorja in zdravstvene ekonomike.


Bibliografija/COBISS