12/03/2012

3. simpozij: Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv

 

Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
in
Katedra za temeljne vedeVabimo vas, da se aktivno udeležite 3. simpozija »Aktivno  staranje  kot  multiprofesionalni  izziv«, ki bo 17. 10. 2012 v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Simpozij je namenjen strokovnjakom v zdravstvenih in drugih timih, ki se srečujejo s problemi staranja v družbi.  Namen simpozija je predstaviti in razpravljati o potrebnih rešitvah in pristopih, ki jih bo strokovna javnost morala razviti za osveščanje družbe o pomenu aktivnega staranja.


Tematska področja:

 • Staranje prebivlastva kot dejstvo in izziv
 • Družbene perspektive staranja
 • Cilji in ukrepi za vzpostavitev aktivnega staranja na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva
 • Funkcijske sposobnosti, staranje in kronične bolezni
 • Celostna obravnava starostnika v času zdravja in bolezni
 • Medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje
 • Promocija zdravja v obdobju staranja
 • Varnost in staranje
 • Pravice starostnikov
 • Povezovanje strokovnjakov za aktivno staranje


Pomembni datumi:

 • do 6. maj 2012 poslati izvleček
 • do 10. maj 2012 obvestilo o uvrščenih izvlečkih
 • do 30. junij 2012 oddaja prispevkov
 • do 15. julij 2012 recenzije prispevkov
 • do 27. avgust 2012 oddaja končnih prispevkov


Izvleček naj obsega do 300 besed, pisan naj bo v strukturi IMRD, opredeliti je potrebno tematsko področje izvlečka. Sprejemamo raziskovalna dela ali dele raziskav,  strokovna dela in pregledne znanstvene prispevke. Izvleček pošljite na center@vszn-je.si. Več informacij dobite na www.vszn-je.si.

Izvleček bo pregledal programski odbor. Prvi avtorji uvrščenih izvlečkov bodo prejeli nadaljnja navodila za pripravo prispevka. Število mest aktivnih udeležencev je omejeno.


Informacije o kotizaciji:

 

Aktivni udeleženci 80 EUR
Aktivni udeleženci simpozija – študenti in klinični mentorji VŠZNJ 0 EUR
Drugi udeleženci simpozija 120 EUR


Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite na: center@vszn-je.si, akrivic@vszn-je.si, 04 586 93 60.

 

  Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov!

 
 
Predstojnica katedre
za temeljne vede VŠZNJ
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje
Damijan Perne, dr. med., spec. psihiater
D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič