15/10/2010

Simpozij "Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidik"

13. oktobra 2010 je na Bledu potekal 1. simpozij Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) »Sindrom odvisnosti od alkohola – diagnostični in terapevtski vidiki«. Vsebinsko so simpozij zasnovali visokošolski učitelji Katedre za temeljne vede, organizacijsko je simpozij potekal pod okriljem Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo VŠZNJ. Simpozij je znak uspešnega razvoja VŠZNJ na področju strokovnega delovanja kateder VŠZNJ.

Več si preberite v izjavi za medije.