25/05/2012

Projekta 5. in 6. šola mentorstva uspešna na razpisu MIZKS (MVZT) Implementacija bolonjskega procesa

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila Visoka šola za zdravstven nego Jesenice uspešna s prijavama dveh projektov na javnem razpisu MIZKS (MVZT) Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
 


Vljudno vabljeni klinični mentorji Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in študenti prve in druge stopnje Zdravstvena nega. Na delavnice ste vabljeni tudi ostali klinični mentorji in študenti programa Zdravstvena nega drugih šol v Sloveniji. Število mest je omejeno. Kotizacije ni.

Prvi projekt z naslovom »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja« poteka od 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012.

Projekt se prične z 2. raziskovalno delavnico z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti? v torek, 5. 6. 2012 na Kliniki Golnik, Vurnikova predavalnica. Več...

Drug del izobraževanja bo potekal v večih sklopih:
- Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju 1. del, 15. 6. 2012, Klinika Golnik, Vurnikova predavalnica,
- Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju 2. del, 22. 6. 2012, Klinika Golnik, Vurnikova predavalnica,
- Mednarodna primerljivost pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja, 4. 7. 2012, VŠZNJ, predavalnica 3.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje v skupnem obsegu 50 pedagoških ur, pridobijo 2 ECTS (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System ali Evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk), ki ju lahko uveljavljajo pri predmetu »Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege« akreditiranega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Udeleženci prejmejo tudi sorazmerni delež ECTS točk glede na udeležbo na vseh štirih delavnicah in sicer 0,5 ECTS na posamezno delavnico.

Udeležba na delavnicah je odprta tudi za študente prve stopnje programa Zdravstvena nega. Le-ti lahko pridobljene vsebine uporabijo pri priznavanju predmeta Izbirno klinično usposabljanje v 2. in 3. letniku študija, ki je ovrednoteno po merilih ECTS.

Prijavnica

Vljudno prosimo, da podpisano prijavnico pošljete skenirano na elektronski naslov center@vszn-je.si ali dekanat@vszn-je.si ali po faksu na številko 04 5869 363.

Več o tem…Drugi projekt z naslovom »6. šola za klinične mentorje: Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje« bo potekal od 6. 9. 2012 do 5. 3. 2013.

Več o tem…


Veselimo se srečanja z Vami.

 

doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja