02/06/2012

1. didaktična delavnica za klinične mentorje: Edukcijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju

 

  Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in
zdravstvene nege
in
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo

organizirata 1. didaktično delavnico za klinične mentorje

EDUKACIJSKI IN MENTORSKI PROCESI V KLINIČNEM USPOSABLJANJU

15. in 22. junij 2012, Klinika Golnik, Vurnikova predavalnica


 

Delavnica je namenjena kliničnim mentorjem in študentom prve in druge stopnje na študijskem programu Zdravstvena nega Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Namen didaktične delavnice je podiplomsko izobraževanje kliničnih mentorjev in študentov na področju povezovanja teoretičnega znanja s področja edukacijskih in mentorskih procesov s praktičnim usposabljanjem v kliničnem okolju, povečanje učinkovitost kliničnih mentorjev pri doseganju ciljev kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege ter tako izboljšanje kakovosti njihovega dela z vidika spodbujanja študentov za spremljanje in izboljševanje lastnega dela ter vnašanje kritičnega razmišljanja v proces kliničnega usposabljanja.

Delavnica se izvaja pod projektom Ministrstva za izobraževanje, znanonst, kulturo in šport, z naslovom: »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja«.


 

Prvi del delavnice bosta izvajala:
- doc. dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
- doc. dr. Joca Zurc, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
- Karmen Romih, Sedina Kalender Smajlović, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

PROGRAM I. DELA DELAVNICE


Drugi del delavnice bodo izvajali:
- red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
- izr. prof. dr. Jana Kalin, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
- doc. dr. Joca Zurc, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
- Karmen Romih, Sedina Kalender Smajlović, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

PROGRAM II. DELA DELAVNICEPrijavnica

Izvedba delavnice poteka preko razpisa Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


Vljudno vabljeni!

D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič