12/06/2012

Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja

 

  Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in
zdravstvene nege
in
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo

organizirata delavnico za klinične mentorje

KAKOVOSTNO DELO KLINIČNIH MENTORJEV: VIDIKI DIDAKTIKE IN MEDNARODNE PRIMERLJIVOSTI PRISTOPOV TER IZVEDBE KLINIČNEGA USPOSABLJANJA


4. julij 2012, VŠZNJ,  predavalnica 3


 

Delavnica se izvaja pod projektom Ministrstva za izobraževanje, znanonst, kulturo in šport, z naslovom: »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja«.

Prvi projekt z naslovom »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja« poteka od 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012.

Projekt se je pričel z 2. raziskovalno delavnico z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti? v torek, 5. 6. 2012 na Kliniki Golnik, Vurnikova predavalnica. Več...

Drug del izobraževanja bo potekal v večih sklopih:
- Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju 1. del, 15. 6. 2012, Klinika Golnik, Vurnikova predavalnica,
- Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju 2. del, 22. 6. 2012, Klinika Golnik, Vurnikova predavalnica,
- Mednarodna primerljivost pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja, 4. 7. 2012, VŠZNJ, predavalnica 3.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje v skupnem obsegu 50 pedagoških ur, pridobijo 2 ECTS (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System ali Evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk), ki ju lahko uveljavljajo pri predmetu »Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege« akreditiranega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Udeleženci prejmejo tudi sorazmerni delež ECTS točk glede na udeležbo na vseh štirih delavnicah in sicer 0,5 ECTS na posamezno delavnico.

Udeležba na delavnicah je odprta tudi za študente prve stopnje programa Zdravstvena nega. Le-ti lahko pridobljene vsebine uporabijo pri priznavanju predmeta Izbirno klinično usposabljanje v 2. in 3. letniku študija, ki je ovrednoteno po merilih ECTS.
 

 

PROGRAM DELAVNICE


Prijavnica

Izvedba delavnice poteka preko razpisa Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


Vljudno vabljeni!

D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič