29/06/2012

Razpis za nagrade, priznanja in pohvale Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice 

RAZPIS ZA NAGRADE, PRIZNANJA IN POHVALE VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE


Spoštovani visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, cenjeni študenti VŠZNJ!

Obveščamo Vas, da je Komisija za znanstveno raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje VŠZNJ objavila Javni razpis za nagrade, priznanja in pohvale Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice za študijsko leto 2011/2012.

Vabimo Vas k posredovanju predlogov v okviru posameznih kateder VŠZNJ, Študentskega sveta in posameznikov za prejem: 

• NAGRADE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE (podeljujeta se 2 nagradi)
• PRIZNANJA ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE (podeljujeta se 2 priznanji)
• PRIZNANJA ANGELE BOŠKIN ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE IN SODELAVCE (podeljuje se 1 priznanje)
• PRIZNANJA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (podeljuje se 1 priznanje)
• POHVALE VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (podeljuje se 5 pohval)


Nagrajujejo se izdelana, zagovarjana in ocenjena dela ter dosežki kandidatov in organizacij v obdobju od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012.

Rok za oddajo predlogov nagrajencev na VŠZNJ je 30. 9. 2012. Merila za ocenjevanje in potrebna zahtevana dokazila utemeljitve predloga so navedena v razpisu ter natančneje obrazložena v Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah VŠZNJ.

Dopis

Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah VŠZNJ


Z željo, da se boste odzvali razpisu in podali svoj predlog nagrajenca Vas lepo pozdravljamo,

 

doc. dr. Joca Zurc
Prodekanja za izobraževanje
doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A