03/09/2012

5. Dnevi Angele Boškin - Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti; povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov

 

 

 

5. DNEVI ANGELE BOŠKIN

Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti; povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov 


Splošna bolnišnica Jesenice in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice pripravljata že peto strokovno srečanje, ki je posvečeno Angeli Boškin, prvi medicinski sestri na Slovenskem, ki je svojo karierno pot pričela prav na Jesenicah.

Letošnji strokovni seminar, bo potekal pod naslovom “Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti; povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov”.

Srečanje se bo odvijalo 20. in 21. 9. 2012, v hotelu Larix v Kranjski Gori.

Prijavite se s prijavnico objavljeno na spletni strani www.sb-je.si, ki jo pošljete po elektronski pošti na naslov andreja.kraigher@sb-je.si. Prijavnico lahko pošljete tudi po klasični pošti na naslov Andreja Kraigher, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice do vključno 18. 9. 2012.


PROGRAM

PRIJAVNICA

 

doc. dr. Brigita Skela Savič
DEKANJA
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
 
Zdenka Kramar, dipl. m. s.
Pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege Splošne bolnišnice Jesenice