14/09/2012

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program »Zdravstvena nega«

 


 

RAZPIS ZA VPIS
V ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE, MAGISTRSKI PROGRAM »ZDRAVSTVENA NEGA«
VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013


Na podlagi sklepa Senata, z dne 11. 4. 2012, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) v študijskem letu 2012/2013 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje »Zdravstvena nega«.

Število vpisnih mest za 2012/2013 in lokacija izvedbe študija:

- 24 mest za izredni študij (drugi prijavni rok), lokacija Ljubljana, VŠZNJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana.

Študij se izvaja v sodelovanju z visokošolskimi učitelji iz Univerze Aberdeen, Univerze Swansea in Univerzo West of Scotland, kar študentom omogoča neposredni prenos znanj in prakse iz kliničnih okolij, kjer je zdravstvena nega razvita na akademskem nivoju. Predavanja tujih učiteljev so prevajana.

Informativni dnevi:
-   27. 9. 2012, ob 15.00 uri, VŠZNJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, Ljubljana.

Rok za prijavo
Drugi rok za prijavo je 5. oktober 2012. Informacije o pogojih vpisa in postopku elektronske prijave najdete tukaj.
Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih pa dobite tudi v novi promocijski zloženki.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Dodatne informacije na 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@vszn-je.si 

D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič