01/10/2012

Objava prostih vpisnih mest v tretjem prijavnem roku

Spoštovani,

obveščamo vas, da imamo prosta vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega programa I. stopnje Zdravstvena nega in II. stopnje Zdravstvena nega:

2 vpisni mesti – redni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega,
25 vpisnih mest – izredni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega in
24 vpisnih mest - izredni študijski program druge stopnje Zdravstvena nega.

Tretji prijavni rok poteka od 1. do 5. oktobra 2012.

Kandidati najkasneje do 5. oktobra 2012 pošljejo s priporočeno pošiljko tretjo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/3) na naslov: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice. Kandidati pošljejo samo eno tretjo prijavo.

V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo:

  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
  • kandidati za izredni študij;
  • kandidati, sprejeti v drugem prijavnem roku v izredni študijski program, ki se ne bo izvajal;
  • študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so se v študijski program vpisali na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.

Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval.

Informacije o študiju-program prve stopnje-zloženka

Informacije o študiju-program druge stopnje-zloženka

Referat za študijske in študentske zadeve