09/10/2012

Tanja Torkar je prva magistrica zdravstvene nege na VŠZNJ
Na VŠZNJ je 9. 10. 2012 potekal prvi zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega kandidatke Tanje Torkar, prof. zdr. vzg.  Magistrsko delo, Stališča strokovnih delavcev v šolstvu in zdravstvu do koncepta ‘School Nurse’ v osnovnih šolah, predstavlja pomemben doprinos do razvoja in umestitve šolske medicinske sestre v slovenski prostor in je pomembno za področje razvoja zdravstvene nege in javnega zdravja v Sloveniji. Magistrsko delo vsebinsko posega v dva sektorja družbene skrbi: zdravstvo in šolstvo. Kandidatka je magistrsko delo pripravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Brigite Skela Savič in somentorstvom doc. dr. Irene Grmek Košnik. Recenzentki magistrskega dela sta bili doc. dr. Maja Sočan in doc. dr. Joca Zurc.

Tanji Torkar, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg. iskreno čestitamo k dosežku in ji želimo uspešno nadaljevanje karierne poti.