27/10/2012

Slavnostna podelitev diplom
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je 26. 10. 2012 izvedla drugo podelitev diplom diplomantkam in diplomantom na obeh stopnjah študija Zdravstvena nega.

Na programu prve stopnje Zdravstvena nega je bilo podeljenih 36 diplom in na programu druge stopnje Zdravstvena nega ena diploma.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je s strani SIQ prejela prejela certifikata ISO 9001:2008 in KzP MODEL:2008, kar jo umešča med skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. Certifikate je šoli podelil Igor Likar, direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje. 


 


 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja