29/10/2010

VŠZNJ sodeluje v projektu "Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti državnega programa obvladovanja raka"

VŠZNJ sodeluje v projektu »Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka«, ki je bil pridobljen na razpisu ARRS v 2010. Nosilec projekta je Onkološki inštitut, nosilka je izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, sodelujoči organizaciji sta Inštitut za varovanje zdravja in Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Rezultat projekta bodo definicije in viri izbranih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti aktivnosti za obvladovanje raka, s tem pa bo mogoče objektivno spremljati napredek na področju obvladovanja raka v Sloveniji. Sodelovanje VŠZNJ bo predvsem v izdelavi analize vseh vrst usposabljanja in izdelavi kazalnikov na področju izobraževanja in usposabljanja. S strani VŠZNJ v projektu sodeluje doc. dr. Brigita Skela Savič.