10/01/2013

Razpis za prosto delovno mesto Visokošolski učitelj

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice objavlja razpis za prosto delovno mesto Visokošolski učitelj

Visokošolski učitelj – visokošolski učitelj (pred., viš. pred.) za področje zdravstvene nege (eno delovno mesto), za nedoločen čas, za polni delovni čas, s poskusno dobo 4 mesece.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • Univerzitetna izobrazba (univerzitetna izobrazba in predhodna izobrazba iz zdravstvene nege dipl. m. s., dipl. zn., viš. med. ses.) ali končana druga bolonjska stopnja  s predhodno izobrazbo iz zdravstvene nege (dipl. m. s., dipl. zn., viš. med. ses.);
  • izvolitev v naziv predavatelj, višji predavatelj za področje zdravstvene nege (ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v naziv po Merili za izvolitve v naziv VŠZNJ);
  • strokovni izpit za poklic (dipl. m. s., dipl. zn., viš. med. ses), vpis v register pri Zbornici zdravstvene in babiške nege, licenca za opravljanje poklica; 
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege in zdravstva po končanem pripravništvu, izkušnje iz visokošolskega poučevanja;
  • znanje angleškega jezika;
  • računalniška znanja (MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje idr.).


Rok za prijavo je 14 dni od objave oglasa. Kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po pošti na naslov Visoka šole za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, s pripisom »Za razpis«.

Datum objave: 10. 1. 2013