10/11/2010

Udeležba VŠZNJ na 1. nacionalni konferenci o alkoholni politiki

2. in 3. novembra 2010 je na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva za zdravje potekala 1. nacionalna konferenca o alkoholni politiki. Škodljivo pitje alkohola v Sloveniji predstavlja velik javnozdravstveni problem, ki pomembno vpliva na kakovost življenja posameznikov, njihovih bližnjih in družbe v celoti. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja smo med letoma 1981 in 2005 vsako leto presegli kritično količino desetih litrov čistega alkohola na prebivalca.

Del drugega dne konference MOSA tržnica (Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola) je bil namenjen izmenjavi informacij in dobrih praks, ki v Sloveniji že obstajajo na tem področju in bi jih bilo dobro razširiti. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice se je predstavila s projektom »Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja« ter zbornikom s simpozija Sindrom odvisnosti od alkohola – diagnostični in terapevtski vidiki".