22/03/2013

5. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je tudi letos sodelovala na 5. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved, ki je potekala 31. maja 2013  v organizaciji Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, z motom: Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost.
 

Na študentski konferenci so bili predstavljeni prispevki, ki so nastali na osnovi diplomskih del. Predstavljeni so bili naslednji prispevki:

 1. Raziskava o vodenju pooperativne bolečine na primeru kirurškega oddelka (Alenka Sredanovič, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Marija Mežik Veber, strok. sod.)
   
 2. Zdravstveno vzgojno delo v okulistični ambulanti na primeru zdravljenja sive mrene (Valerija Vujanović, doc. dr. Joca Zurc, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič)
   
 3. Profesionalna identiteta zaposlenih na reševalni postaji: primerjava dveh organizacijskih enot (Martin Čeh, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Darinka Klemenc, strok. sod.)
   
 4. Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi (Branka Toman, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič)
   
 5. Vpliv tima nujne medicinske pomoči na poklicne aktivnosti članov tima (Karli Stanič, Andrej Fink, MSHS (ZDA), pred.)
   
 6. Pacientovo doživljanje stresa v predoperativnem obdobju (Nejc Kopušar, mag. Miroslava Straunik, pred., Marija Mežik Veber, strok. sod.)


»Topel sprejem in odlična organizacija. Kljub slabemu in hladnemu vremenu nam je bilo pri srcu toplo, zaradi njihove prijaznosti. Resnost strokovnega druženja so popestrili z zabavnimi plesnimi in pevskimi nastopi in sprostili še zadnji kanček treme, ki smo ga imeli "nastopajoči". Na enem mestu toliko zanimivih tem, da je lahko prav vsak našel kaj zase. Med odmori smo izmenjavali izkušnje in tkali prijateljske vezi. Dan je prehitro minil in s polno novih idej smo si ob odhodu obljubili, da se kmalu spet vidimo. Če ne prej...naslednje leto v Murski Soboti.« (Alenka Sredanovič, študentka)Vsem sodelujočim na 5. študentski konferenci čestitamo za uspešno predstavitev njihovih del! Plakat