09/04/2013

Pričetek raziskave »Dejavniki povezani z zdravstveno nego, ki vplivajo na uvedbo posebnih varovalnih ukrepov«

VŠZNJ je postala partnerica v slovenskem raziskovalnem projektu »Dejavniki povezani z zdravstveno nego, ki vplivajo na uvedbo posebnih varovalnih ukrepov«. Nosilka projekta je Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, ki deluje v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Namen raziskave je oceniti odnos zaposlenih v zdravstvu do posebnih varovalnih ukrepov (PVU) v psihiatričnih bolnišnicah, na oddelkih pod posebnim nadzorom. Zanima nas, ali so zadovoljstvo z delom, občutek stresa in ocena lastnega zdravja pri zaposlenih povezani z njihovim odnosom do PVU.

Člani raziskovalne skupine so:

  • Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
  • Psihiatrična klinika Ljubljana
  • Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
  • Psihiatrična bolnišnica Begunje
  • Psihiatrična bolnišnica Idrija
  • Psihiatrična bolnišnica Ormož
  • Psihiatrična bolnišnica Vojnik
  • Oddelek za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor


Raziskava je v fazi zbiranja podatkov na izbranem vzorcu anketirancev.