03/04/2013

Vključevanje gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v študijskem letu 2012/2013

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2012/2013 v okviru projekta »Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« gosti tuje visokošolske učitelje:

 


 

dr. Alice Marian Kiger University of Aberdeen 18. 11. 2012 – 24. 11. 2012,
14. 1. 2013 – 18. 1. 2013,
25. 3. 2013 – 29. 3. 2013
Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege, Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege
dr. Fiona Ann Murphy Swansea University 4. 2. 2013 – 7. 2. 2013,
9. 4. 2013 – 11. 4. 2013
Teorija in praksa zdravstvene nege
dr. Elizabeth Ann Curtis Trinity College Dublin 3. 4. 2013 – 4. 4. 2013 Raziskovanje in raziskovalna metodologija - Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi
dr. Sherrill Snelgrove Swansea University 5. 6. 2013 – 6. 6. 2013 Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi
dr. Alvisa Palese Università degli studi di Udine 6. 6. 2013 Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi