11/05/2013

Izdali nov priročnik za študente prve stopnje iz mikrobiologije

Danes živimo v svetu znanja in tehnologij. Molekularna mikrobiologija se za razliko od ostalih ved, razvija še hitreje. Delo v bolnišnicah in ostalih zdravstvenih ustanovah zahteva vse-življenjsko učenje in osebnostno rast zaposlenih, če želimo biti na delovnem mestu čimbolj koristni in učinkoviti.

Pri pisanju priročnika nama je bilo osnovno vodilo, da napiševa nekaj, kar bo koristno in imelo odsev v kasnejšem delu diplomantov. Tekom večletnih izkušenj v mikrobiološkem laboratoriju regionalnega zavoda, sva zaznali, da za sporočanje mikrobioloških rezultatov preiskav potrebujemo izobraženega sogovornika- sogovornika, ki bo razumel sprejeto informacijo in jo naprej prenašal zdravniku kliniku, mu v določenih trenutkih svetoval in pomagal. Potrebujemo nekoga, ki se bo zavedal pomena pravilnega odvzema, transporta in hranjenja kužnin, razumel, da rezultat klasične bakteriološke kultivacije nastaja v dnevih in ne urah, se zavedal pomena sporočanja Gramskih razmazov,  sporočanja občutljivosti oz. odpornosti proti antibiotikom ter razumel  nove oblike bakterijske odpornosti kot so ESBL, INBL itd. Zavedava se, da so pričakovanja vseh nas, vas- dragih študentov  kot tudi naju-voditeljic kliničnih vaj, velika. Uspelo nam bo z dobro pripravo in aktivnim delom tekom vaj. V pomoč pri tem pa nam bo nastali priročnik. Srečno.


Prim. doc. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. klin. mikrobiol., spec. javnega zdravja in

Urška Dermota, uni. dipl. mikrobiol.