30/05/2013

Sodelovanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) aktivno sodelujejo z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (DMSBZT Gorenjske). V okviru kliničnega večera, ki bo potekal  v četrtek, 20. 6. 2013 ob 18:00 uri v Zdravstvenem domu Radovljica, bodo študenti na pobudo DMSBZT Gorenjske predstavili seminarske naloge, ki so jih pripravili skupaj z mentorji pri posameznem predmetu na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega.

Predstavile se bodo naslednje seminarske naloge:

  • Doživljanje pacientk obolelih z rakom na dojki - Tamara Stanko, Tajda Suhodolčan, Maja Jekovec in Anka Špruk, (mentorica dr. Simona Hvalič Touzery),
  • Prilagajanje mater ob rojstvu na Švedskem - analiza članka - Jan Novak (mentorica mag. Jožica Ramšak Pajk),
  • Celostna obravnava odraslega bolnika s cistično fibrozo -  Monika Jeruc Tanšek (mentorica Sedina Kalender Smajlović, dipl. m. s),
  • Vpliv timskega dela na kakovostno zdravstveno nego - Katja Spruk,  (mentorica Sanela Pivač, dipl. m. s., spec. manag.),
  • Doživljanje študentov zdravstvene nege  ob smrti pacientov - Celec Janja (mentorica dr. Simona Hvalič Touzery).


Tovrstne aktivnosti predstavljajo krepitev vezi med študenti in kliničnimi mentorji, ki pomembno prispevajo k podopri v procesu učenja in pridobivanja znanj, veščin in spretnosti študentov v kliničnem okolju. 

»Študentje bodo dokazali, da imamo veliko znanja s področja pisanja seminarskih nalog. Ker imajo diplomske naloge običajno prednost pred seminarskimi nalogami, se mi zdi pomembno, da imamo čim več podobnih predstavitev seminarskih nalog, saj tako študentje tudi krepijo nastopanje pred publiko.« (Zala Marn, študentka, predsednica ŠS VŠZNJ)


VABILO
 

Sanela Pivač, pred., predstojnica KZN
Zala Marn, predsednica ŠS VŠZNJ