31/05/2013

Erasmus izmenjava turškega profesorja angleščine na VŠZNJ

V zadnjem tednu maja je bil na Erasmus izmenjavi z namenom poučevanja  na VŠZNJ profesor angleškega jezika dr. Emre Dinçer iz School of Foreign Languages, Adnan Menderes University, Turčija. Na sestanku s prodekanjo doc. dr. Zurc, s profesorico angleškega jezika gospo Stare Pušavec in mednarodno koordinatorico dr. Hvalič Touzery so govorili o možnostih sodelovanja ter predstavili programe obeh šol. Osrednji del Erasmus izmenjave je bila njegova prisotnost in sodelovanje pri seminarju iz angleškega jezika, ki sta ga vodili ga. Stare Pušavec in mag. Ekar. Ob koncu obiska je dr. Dinçer povedal, da je vesel toplega sprejema in vseh informacij o našem izobraževalnem sistemu, šoli in delu. Zelo je bil navdušen nad obiskom Bohinja, kamor ga je peljala profesorica angleškega jezika mag. Ekar. Izrazil je tudi zadovoljstvo s pedagoško predstavitvijo in znanjem ter sodelovanjem študentov. Redni študenti 1. letnika so bili nad osebnim pristopom profesorja v predavalnici navdušeni in so zavzeto sodelovali. Želijo si še več takih obiskov.