10/06/2013

Odprt prijavni rok za kandidate študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega

Prvi prijavni rok

Prvi prijavni rok bo za vse kandidate potekal od 10. junija 2013 do 13. septembra 2013. Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki bodo oddane pravočasno (upošteva se poštni žig).

Prijavnica

Prijava bo potekala z elektronsko prijavnico preko spletnega portala eVŠ. V kolikor se kandidati prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljajo. V kolikor se kandidati prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila, morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, ga nato natisniti, podpisati in poslati priporočeno po pošti na naslov: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice. Ne glede na način prijave, kandidati po pošti pošljejo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z razpisom za vpis.

Prijavnica je od 10. junija 2013 dalje dosegljiva na naslednji povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava.

                                                    

Kandidati prijavi priložijo naslednja dokazila:
    • Kratek življenjepis (do dve strani formata A4)
    • Kopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
    • Overjena kopija diplome (ni potrebno za diplomante VŠZNJ)
    • Potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno študija in oceno diplome (ni potrebno za diplomante VŠZNJ)

Fotokopije so lahko overjene na Upravni enoti.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov opravljen na osnovi izpolnjevanja razpisnih pogojev. Po zaključenem prijavnem postopku dobijo kandidati obvestilo o izbirnem postopku. Sprejeti kandidati bodo k vpisu povabljeni pisno.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo tudi na telefonski številki 04 586 93 61, ali e-naslovu referatmag@vszn-je.si ali osebno v Referatu za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur.