17/06/2013

Vtisi turških študentk ob zaključku Erasmus izmenjave študentov na VŠZNJ

Na VŠZNJ so bile na Erasmus izmenjavi v času od 27.2. do 10.6. 2013 tri študentke z Başkent University, Faculty of health sciences, Turčija. Klinično prakso so opravljale v petih učnih bazah in sicer na Onkološkem Inštitutu Ljubljana, v Splošni bolnišnici Jesenice, v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik, v Psihiatrični Bolnišnici Begunje ter v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Zbrali smo nekaj njihovih vtisov z izmenjave.

 

»Praksa v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj je bila zelo poučna. Prisostvovala sem operacijam in zdravniki so bili prijazni, saj so mi dali informacije o sami operaciji že pred njo. Všeč mi je bilo tudi v Psihiatrični bolnišnici Begunje, na Onkološkem inštitutu Ljubljana in v Splošni bolnišnici Jesenice. Mislim, da je bil program izmenjave z namenom klinične prakse najboljši, kar bi jih lahko imela in to je bila najlepša izkušnja mojega življenja.« (Melike, Turčija)


»Hvala za vaš program klinične prakse. Pridobila sem veliko novih znanj; npr. prvič v življenju sem prisostvovala porodu in delala z dojenčki. Spoznala pa sem tudi, da se naša kultura in način dela razlikujejo od vašega in da je zato treba tem razlikam ob izmenjavi posvetiti več pozornosti, da ne pride do nesporazumov.« (Gülşen, Turčija)


»Moja praksa v Psihiatrični Bolnišnici Begunje je bila zelo zanimiva. Bolnica je prijazna in imela sem veliko stika s pacienti in medicinskimi sestrami, ki so bile prijazne. Ženski oddelek je neverjeten; pacienti so bili do mene prijazni in zgovorni. Skupaj smo se povzpeli celo na bližnji hrib, kar mi je bilo zelo všeč.« (Sinem, Turčija)