17/06/2013

Močna udeležba tujih strokovnjakov na dveh mednarodnih dogodkih VŠZNJ

Letošnji mednarodni teden VŠZNJ je potrdil močno mednarodno vpetost VŠZNJ, saj se je 5. mednarodne šole raziskovanja in 6. mednarodne znanstvene konference aktivno udeležilo 15 tujih strokovnjakov iz devetih držav; Walesa, Škotske, Švice, Bosne in Hercegovine, Finske, Turčije, Slovaške, Nizozemske in Italije. Mednarodnih dogodkov in spremljajočih se aktivnosti so se udeležile tudi tri turške študentke zdravstvene nege z Başkent University, Turčija.

Mednarodne aktivnosti na VŠZNJ so se začele z Erasmus izmenjavo profesorja angleškega jezika dr. Dinçerja iz School of Foreign Languages, Adnan Menderes University, Turčije konec maja. V začetku junija sta VŠZNJ v okviru Erasmus izmenjave obiskali še dve finski predavateljici mag. Tyrväinen in mag. Holma z JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies ter turška predavateljica dr. Çalişir z Aydın School of Health, Adnan Menderes University. Predavateljice so si v okviru obiska šole ogledale pediatrični in kirurški oddelek v Splošni bolnišnici Jesenice ter delovanje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

5. mednarodna šola raziskovanja z naslovom »Od raziskave do pisanja članka«  je potekala 5. junija 2013 v prostorih VŠZNJ. Poleg tujih strokovnjakov so na njej sodelovale še magistrske študentke Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Glavne teme šole raziskovanja so bile kvalitativno raziskovanje, raziskovanje v zdravstveni negi v Turčiji, na Finskem in v Sloveniji,  proces publiciranja v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva ter (ne)učinkovitost objavljanja v tovrstnih revijah. Predstavljen je bil tudi proces dela in razvijanja raziskovalnih spretnosti magistrskih študentov v Švici. Mednarodno šolo raziskovanja smo sklenili s prijetnim druženjem na Bledu.

6. mednarodna znanstvena konferenca VŠZNJ je potekala 6 in 7. junija 2013 v Ljubljani, pod naslovom: »Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi«.   Njen namen je bil oblikovati in povezati kritično maso raziskovalcev na področju zdravstvenih ved, kar je nujna razvojna stopnja pri razvoju doktorskega študija v Sloveniji in pospešiti pretok znanja iz drugih držav na področju zdravstvene nege. Častni pokrovitelj mednarodne znanstvene konference je bila Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Na konferenci je bilo predstavljenih 8 tujih in 29 domačih prispevkov. Ob tej priložnosti je izšel 325 strani dolg recenziran zbornik znanstvenih prispevkov.

Mednarodne aktivnosti so se zaključile z neformalnim druženjem ob večerji in plovbi z ladjico po Ljubljanici.