23/07/2013

Projekt »Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market« uspešen na razpisu EU »Lifelong Learning Programme«

JAMK University of Applied Sciences iz Finske je bila uspešna pri prijavi projekta »Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market« na EU razpisu Call EAC/S07/12 (2012/C 232/04): Multilateral Projects, Networks, Accompanying Measures under the Sub-Programmes, Transversal Programme. Projekt ima številko 538946-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-EQR.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je članica konzorcija, v kateri sodeluje sedem držav oziroma trinajst organizacij. Več o namenu in ciljih projekta si lahko preberete na Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti.