10/05/2013

Mobilnost z namenom poučevanja na University of Presov, Slovaška

Ga. Katja Skinder Savič se je od 6.5. do 10.5.2013 udeležila mednarodne izmenjave z namenom poučevanja in usposabljanja na University of Presov, Faculty of Health Care na Slovaškem, s katero ima Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v okviru programa mobilnosti Erasmus sklenjen bilateralni sporazum. Na študijskem programu prve in druge stopnje je izvedla 5 ur predavanj z naslovom »Pain management of children«.

Na Faculty of Health Care univerzitetni študijski program Zdravstvena nega traja 3 leta. Po uspešno opravljenem študiju na prvi stopnji lahko študenti nadaljujejo študij na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega ali specializacijo. Študenti morajo pred vstopom v klinično okolje uspešno opraviti aktivnosti v simuliranih pogojih v kabinetu zdravstvene nege. Študenti, ki se udeležijo 3-mesečne izmenjave, aktivnosti v kabinetu nimajo, njihovo znanje se preveri v kliničnem okolju. Klinična praksa se izvaja na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva. Študenti na klinični praksi izvajajo intervencije zdravstvene nege pod stalnim nadzorom visokošolskega učitelja, študente na mednarodni izmenjavi pa mentorira klinični mentor.