20/08/2013

Razpis za nagrade, priznanja in pohvale za študijsko leto 2012/2013

 

RAZPIS ZA NAGRADE, PRIZNANJA IN POHVALE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013


Komisija za znanstveno raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje v skladu z 2., 3. in 4. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (sprejetem na 10. seji Senata VŠZNJ, dne 7. 9. 2011, in dopolnjenem na 4. korespondenčni seji Senata, dne 23. 5. 2012) objavlja v študijskem letu 2012/2013 razpis za:
 

  • NAGRADO ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE
  • PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE
  • PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE IN SODELAVCE
  • PRIZNANJE VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
  • POHVALO VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE


Nagrade, priznanja in pohvale podeljuje VŠZNJ kot posebno priznanje za izjemne uspehe in dosežke na znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju in ugledu VŠZNJ.

Vsi predlogi morajo na komisijo prispeti do ponedeljka, 30. 9. 2013. Nagrajujejo se izdelana in ocenjena dela ter dosežki kandidatov in organizacij v obdobju od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.

VEČ O RAZPISU...

PRAVILNIK


doc. dr. Joca Zurc
Prodekanja za izobraževanje
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja