21/08/2013

Prosta vpisna mesta za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v 2013/2014, v drugem prijavnem roku

Vabimo vas, da postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, ki v drugem prijavnem roku ponuja 45 prostih vpisnih mest za izredni študij!

Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2013.

V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu 2013/2014, ne glede na to ali so že bili sprejeti v enega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov.

Drugo prijavo kandidati s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 29. avgusta 2013 visokošolsko prijavni-informacijski službi Univerze v Ljubljani na naslov:

Visokošolsko prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi na spletni strani www.vpis.uni-lj.si

Kandidati lahko oddajo samo eno Drugo prijavo.