01/10/2013

Objava prostih vpisnih mest v tretjem prijavnem roku

Spoštovani,

obveščamo vas, da imamo prosta vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega programa I. stopnje Zdravstvena nega in II. stopnje Zdravstvena nega:

33 vpisnih mest – izredni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega in
29 vpisnih mest - izredni študijski program druge stopnje Zdravstvena nega.

Tretji prijavni rok poteka od 1. do 5. oktobra 2013. Kandidati visokošolskemu zavodu pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/2014, v katerem napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih listin. Vpis sprejetih kandidatov bo do 10. oktobra 2013.

Informacije o študiju-program prve stopnje-zloženka

Informacije o študiju-program druge stopnje-zloženka

Referat za študijske in študentske zadeve