01/10/2013

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program Zdravstvena nega

RAZPIS ZA VPIS
V ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE, MAGISTRSKI PROGRAM
»ZDRAVSTVENA NEGA«
VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

Število vpisnih mest za 2013/2014 in lokacija izvedbe študija:
29 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, VŠZNJ, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16.
 

Študij se izvaja v sodelovanju z visokošolskimi učitelji z Univerze Aberdeen, Univerze Swansea in Univerze West of Scotland, kar študentom omogoča neposredni prenos znanj in prakse iz kliničnih okolij, kjer je zdravstvena nega razvita na akademskem nivoju. Predavanja tujih učiteljev so prevajana.

Rok za prijavo
prijavni rok bo potekal od 1. do 5. oktobra 2013

Podrobnosti o načinu oddaje prijave so objavljene na spletni strani VŠZNJ.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa so objavljeni tukaj.

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih pa dobite tudi v novi promocijski zloženki.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Dodatne informacije na 04 5869 361 ali po e-pošti: referatmag@vszn-je.si