03/10/2013

Predstavitev novih publikacij VŠZNJ

1. oktobra, na prvi študijski dan, smo imeli na VŠZNJ predstavitev treh novih publikacij, ki so bile izdane v letu 2013:

Priročnik za vaje iz mikrobiologije s parazitologijo za študente Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (avtorici: Grmek Košnik, Dermota),

Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega (avtorica: Sočan),

Izbrane intervencije zdravstvene nege – teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege (Pivač et al. eds.).

Avtorice in urednici so predstavile pot nastajanja publikacij od ideje do realizacije ter opozorile na kaj vse je treba biti pozoren pri nastajanju tovrstnih publikacij. Opozorile so na njihov pomen za študijski proces kot tudi za klinična okolja. Vsi  udeleženci predstavitve so si bili enotni, da publikacije presegajo okvire študijske literature za študente VŠZNJ in so lahko uporabno gradivo tudi za klinična okolja ter študente različnih zdravstvenih ved.

 

 
Fotografije...