25/10/2013

Slavnostna podelitev diplom

 


Drage diplomantke, dragi diplomanti, nagrajenke, nagrajenci, dobitniki priznanj, cenjeni gostje, gospe in gospodje.

Lepo pozdravljeni na tretji slavnostni podelitvi diplom VŠZNJ. Med nami je 33 diplomantk in diplomantov prve stopnje Zdravstvena nega in dve diplomantki programa druge stopnje programa Zdravstvena nega. Kakovost dela šole se kaže skozi Vas, Vaša znanja, sposobnosti, zavedanje odgovornosti poklicnega delovanja in Vašo profesionalno držo.

Uspehi šole, njena rast in prepoznavnost so rezultat odlične interakcije med študenti, učitelji, kliničnimi okolji in profesionalnim udejstvovanjem šole na ravni Slovenije in mednarodno. So tudi odraz etičnega delovanja managementa šole v časih, ki za razvoj niso ugodni. Vsak študent šole je zavedni in nezavedni prenašalec različnih strokovnih in poslovnih odločitev, pri katerih v ospredje postavljamo varnost zdravstvene obravnave in mednarodno primerljivo usposobljenost diplomantov. Ta pristop daje odlične rezultate, saj je zaposljivost diplomantov v obdobju spremljanja do enega leta, 93 %.

Številni razvojni in raziskovalni projekti, ki jih šola izvaja, so dokazali, da se lahko doseže nepredstavljivo, to je simbiozno delovanje med delom v predavalnici in delom v kliničnem okolju. Klinična okolja študente VŠZNJ prepoznajo kot odgovorne, z znanji in pripravljenostjo za pridobivanje novih znanj. Naštete vrline se potrjujejo tudi mednarodno, saj študenti na mednarodnih izmenjavah prejemajo odlične ocene za izkazano znanje in pohvale za njihov pristop k delu.

In ko govorimo o kakovosti, je ta pot doseganja nenehnega izboljševanja lastnega dela v okolju velike konkurence zahtevna, prežeta je z veliko mero vprašanj: kje smo, kaj delamo, kako delamo, kako nas zaznavajo drugi, kako se razvijati v težkih časih globalne krize in krize vrednot? Kaj danes šteje, kaj je dopustno in kaj ni dopustno? Na svoja ramena prevzemamo veliko breme postavljanja kazalnikov kakovosti na področju izobraževanja v zdravstveni negi, kar vedno ne naleti na ugodne odzive tako v stroki, kot v politiki, je pa iz vidika vzdržnosti zdravstvenega in izobraževalnega sistema nujno potrebno in pionirsko delo. Želimo povezati izobraževanje in dejanske potrebe kliničnih okoljih in umestiti zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi tako v izobraževalni kot zdravstveni sistem. Dosedanji dosežki šole se kažejo v brezhibno opravljeni ponovni akreditaciji šole v letu 2013, da imamo cilj do leta 2015 doseči mednarodno akreditacijo in da verjamemo v to, da bomo uspešni pri preoblikovanju v fakulteto. Potrditve o kakovosti našega dela se kažejo skozi več kazalnikov, kot so zaposljivost diplomantov, prepoznavnost znanja magistrskih študentov, raziskovalna in razvojna uspešnost, tesna povezanost s kliničnimi okolji, odlična vpetost v slovenski in mednarodni prostor. Lahko bi rekli, da v sebi nosimo korenine Angele Boškin, ko delujemo inovativno in v skrbi za razvoj in umestitev stroke. Pri našem delu nismo sami, zahvala za naše uspešno delo je namenjena visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter učnim bazam v najširšem pomenu besede. Ob našem delu čutimo podporo ustanovitelja šole Občine Jesenice. Danes bomo s podeljenimi priznanji izkazali naše zavedanje, da uspemo lahko le skupaj. 

Kako vidimo razvoj šole v naslednjem sedem letnem akreditacijskem obdobju?
-    Še naprej se bomo zavzemali in udejanjali kakovost v visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi,
-    v slovenski prostor bomo vnašali kritično misel o potrebnem, mednarodno primerljivem razvoju stroke zdravstvene nege;
-    na probleme se bomo odzivali s konkretnimi aktivnostmi in znanstveno raziskovalnimi pristopi,
-    spregovorili bomo o problemih, jih argumentirali in v sodelovanju z odgovorno strokovno javnostjo pokazali možne poti reševanja in bili del njihovega uresničevanja.

Vsi ti načrti in dosedanji dosežki, za čemer stojijo znanje, inovativnost, odgovornost in pogum, so sporočilo našim diplomantom in tistim, ki oblikujejo politike našega delovanja.

Diplomantke in diplomanti danes je vaš dan. Želimo vam Srečno na vaši profesionalni poti. Postajate del kritične mase tistih, ki bodo oblikovali zdravstveno nego prihodnosti, za kar ste odlično  pripravljeni.

Tisto, kar si želimo danes, ko vam bomo izročili diplomske listine je, da ste ponosni na šolo, na kateri ste diplomirali in da ste poleg znanj, kompetenc in sposobnosti pridobili tudi dobre temelj za razvoj pozitivne poklicne identitete, samopodobe, etične drže in odgovornosti za delo ter odgovornosti za razvoj zdravstvene nege kot stroke v multiprofesionalnih področjih delovanja.
Ponosni smo na vas, želimo vam karierno pot, ki bo izpolnila vaša pričakovanja in vam dala zagon za nove priložnosti, tudi za tiste, o katerih še danes ne razmišljate. Z diplomo prevzemate tudi odgovornost za razvoj zdravstvene nege v družbi. Nosite to sporočilo pri vašem poklicnem delovanju in naj vam prisega Angela Boškin daje ambiciozni navdih za znati, upati, hoteti, narediti. 

FOTOGRAFIJE
 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja