30/10/2013

Utrinki iz izmenjave na Baskent University, Faculty of Health Care v Ankari, TurčijaV mesecu septembru sem v okviru Erasmus izmenjave obiskala Baskent University, Faculty of Health Care v Ankari, Turčija. Sodelovanje s to fakulteto traja že nekaj časa. Tako smo imeli v času od 27. februarja do 10. junija 2013 na Erasmus izmenjavi na VŠZNJ in na Onkološkem inštitutu Ljubljana tri njihove študentke Gülsen Kilic, Melike Ferik in Sinem Aydin. Tokrat pa smo jim obisk prvič vrnili tudi mi. Program izmenjave je med drugim vključeval delo v mednarodnem raziskovalnem projektu SMILEON - Podpora inovativnim pristopom učenja z integracijo mobilne tehnologije na delovnem mestu,  ki je potekal v okviru programa Leonardo da Vinci. V projekt so bile poleg Slovenije, Onkološkega inštituta Ljubljana vključeni partnerji iz Španije, The Catalan Institute of Oncology; Italije, European institute of oncology; Češke, National centre of nursing and other health care professions; Litve, Kaunas university of medicine in Turčije, Baskent University.

Sam projekt je trajal od 1.11.2011 do 31.10.2013 in je potekal v dveh pilotih. Ciljna skupina so bile medicinske sestre v onkološki zdravstveni negi.  Namen projekta je bil razviti pristop učenja s pomočjo mobilne tehnologije, ki bi omogočal prenos izobraževanja iz učilnic k bolniku. Izvedba posameznega pilota je od vsakega partnerja vključevala udeležence - študente oz. 10 medicinskih sester, tutorja oz. medicinsko sestro mentorico ter zunanjega opazovalca.  V prvem pilotu je potekalo testiranje samega orodja, aplikacije preko tabličnega računalnika Samsung, ki je omogočal medsebojno komunikacijo, povezavo s tutorjem, priključitev na internet, dostop do knjižnice ter klepet v socialnem omrežju Linkedin. Drugi pilot je bil namenjen poleg nadaljevanju prvega pilota tudi izmenjavi strokovnih informacij, večim komunikacijam z ostalimi udeleženci in tutorji (tudi iz drugih partnerskih držav)ter pridobivanju odgovorov na zastavljena vprašanja na katera naletiš neposredno ob izvajanju aktivnosti zdravstvene nege. V Ankari je potekala predstavitev dobljenih rezultatov, ugotovitve vseh članov pa so bile podobne. Medicinske sestre - študenti so imele možnost priti do informacij in potrebnih odgovorov s podporo tutorja takrat, ko so potrebovale pomoč. Če je bilo potrebno, je lahko medicinska sestra - študentka fotografirala stanje npr. kože, sluznice,... in poslala vprašanje tutorju od katerega je dobila takojšen odziv. Slabost, ki so jo vsi partnerji izpostavili je bila velikost tabličnega računalnika, ki je v žepu delovne obleke lahko ovira pri delu z bolnikom. Problem so tudi slabe brezžične povezave na internetno omrežje in odsotnost opozorila o prispelem odgovoru.

Člani projekta smo bili udeleženi tudi na mednarodni delavnici kjer smo se imeli možnost srečati z nekdanjo študentko, danes medicinsko sestro Gülsen Kilic, mednarodnim koordinatorjem za izmenjavo študentov in ostalimi študenti ter profesorji na Baskent University. Imeli smo priložnosti za pogovor o izkušnjah z mednarodno izmenjavo ter o možnostih izboljšav. Bilo je tudi zanimivo slišati, koliko težav je starejšim profesorjem povzročila sodobna tehnologija in kako z veseljem so jih študentje poučevali. Izzivi, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija na področjih poučevanja so pred vrati, le soočiti se moramo z njimi, saj pripomorejo k povezovanju teorije in prakse. Učenje v predavalnici smo popestrili z obiskom univerzitetne bolnišnice Baskent Universitesi Hastanesi.

Marjana Bernot, pred.

FOTOGRAFIJE