19/11/2013

Mednarodni raziskovalno-razvojni projekt “Improvement Science Training for European Healthcare Workers” (ISTEW)

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v letu 2013 pričela s sodelovanjem v mednarodnem raziskovalno-razvojnem projektu programa Lifelong Learning Programme z naslovom “Improvement Science Training for European Healthcare Workers” (ISTEW), ki ga koordinira University of the West of Scotland, Velika Britanija, in bo potekal od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015.

Temeljna ideja projekta je izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe. Kljub očitnim doprinosom sodobne medicine, narašča zavest o tem, da medicinski posegi lahko pacientu povzročijo tudi škodo, ki bi se ji lahko izognili. Varnost pacientov postaja zato čedalje bolj zaskrbljujoč problem v sistemu zdravstvene oskrbe po celotnem svetu in predmet medijske in politične pozornosti. Podatki raziskav kažejo, da je en na vsakih deset hospitaliziranih pacientov nenamerno telesno poškodovan. Z izobraževanjem kadra bi se bilo možno izogniti 50 % tovrstnim primerov. Na osnovi navedenega je kakovost zdravstvene obravnave postala prioriteta tako za zdravstveno osebje, management, paciente in tudi za vladne organizacije (Chochinov, 2007; Firth Cozens, Cornwell, 2009; Maben, Cornwell, Sweeney, 2010; The Patients Association, 2010; Parliamentary and Health Service Ombudsman, 2011).

Cilj projekta ISTEW je razvoj in implementacija visokošolskih izobraževalnih programov, ki bodo evropskim univerzam omogočili povečanje učinkovitosti zaposlenih v zdravstvu. Izobraževalni programi pa bodo razviti na osnovi analize dosedanjih standardov kakovosti, pristopov k izboljšavam zdravstvene oskrbe in dosedanjih že razvitih izobraževanj na tem področju v vključenih evropskih državah. Realizacija osrednjega projektnega cilja bo potekala preko 12 tematskih paketov, ki jih vodi in izvaja 7 partnerjev iz različnih evropskih držav. VŠZNJ vodi izvedbo tretjega tematskega sklopa, ki je namenjen postavitvi definicije izboljšav zdravstvene oskrbe. Oblikovanje definicije termina “Health care improvement science” potekala s pomočjo Delfske študije, ki se izvaja v sedmih državah (Slovenija, Poljska, Italija, Anglija, Škotska, Romunija, Španija), v vsaki državi bo vključenih najmanj 10 ekspertov iz področja izboljšav v zdravstvu. Predvidene so najmanj tri iteracije. VŠZNJ sodeluje tudi v vseh ostalih paketih, s skupno 200 raziskovalnimi dni. 
 

 
Povezava...