29/11/2013

E-izobraževanje na Visoki šoli za zdravstveno nego JeseniceV spletnem učnem okolju Moodle se izvaja priprava seminarskih nalog pri predmetih Zdravstvena nega 1, Sociologija zdravja in bolezni, Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi. V mesecu januarju 2014 pa se bo v e-učilnici pričelo izvajati tudi študentsko tutorstvo. Študentom so dosegljiva gradiva v različnih oblikah, med študenti in visokošolski učitelji potekajo različne interakcije. Interakcija se uresničuje tako, da študent izvaja določeno nalogo v skupini, visokošolski učitelj pa ga pri tem usmerja. S povezovalnimi aktivnostmi študenta razvijamo zahtevnejše znanje in kompetence. Priprava in spremljanje učnih aktivnosti zahteva specialne kompetence, ta vidik je v praksi premalo upoštevan. V ta namen Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice organizira izobraževanja za visokošolske učitelje v okviru visokošolske didaktike.

Na začetku smo se s študenti soočali s težavami, kot so strah pred neuspehom, zaupanje v e-izobraževanje, sposobnost prilagajanja spremembam in kakovostjo študijskih gradiv, pomembno vlogo pa igra tudi motivacija tako na strani izvajalcev predmeta kot na strani študentov, ki so postavljeni v aktivno vlogo, visokošolski učitelj pa nastopa v vlogi moderatorja.

Na uvodnem seminarju se je študentom predstavil način dela v spletnem učnem okolju (e-učilnici) in kaj visokošolski učitelj od njih pričakuje. Študenti pripravljajo pisne izdelke ob sočasni prisotnosti vseh študentov v e-učilnici. Komunikacija z visokošolskim učiteljem  poteka preko foruma, med študenti pa preko klepetalnice in Skypa. Študenti še ne vidijo prednosti e-učilnice, priprava pisnega izdelka v Word dokumentu jim je še vedno bližja kot pa uporaba e-učilnice.