25/10/2013

Nagrade in priznanja Angele Boškin, priznanje VŠZNJ in pohvale VŠZNJ za študijsko leto 2012/2013

Nagrade in priznanja Angele Boškin, priznanje VŠZNJ in pohvale VŠZNJ za študijsko leto 2012/2013

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v petek, 25. 10. 2013, ob podelitvi diplom, podelila tudi nagrade, pohvale in priznanja.

Letos smo podelili najprestižnejšo nagrado za študente, nagrado Angele Boškin za najboljše raziskovalno delo, na študijskem programu prve in druge stopnje. Dobitnika na prvi stopnji sta redna študentka Urška Stare, za diplomsko delo z naslovom: Soočenje z izgubami v starosti (mentorica dr. Radojka Kobentar, viš. pred.) ter izredni študent Uroš Miholič, za diplomsko delo z naslovom: Razlike v gibalni aktivnosti med študenti zdravstvenih, družboslovnih in naravoslovnih študijskih smeri (mentorica izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, somentorica doc. dr. Joca Zurc). Dobitnici nagrade Angele Boškin na drugi stopnji sta izredna študentka Sedina Kalender Smajlović, za magistrsko delo z naslovom: Vplivni dejavniki na študentsko delo v zdravstveni negi (mentorica izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, somentorica dr. Saša Kadivec, viš. pred.) ter izredna študentka Tanja Torkar, za magistrsko delo z naslovom: Stališča strokovnih delavcev v šolstvu in zdravstvu do koncepta 'School Nurse' v osnovnih šolah; (mentorica izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, somentorica  doc. dr. Irena Grmek Košnik).

 Urška Stare


Uroš Miholič Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg.
Tanja Torkar, mag. zdr. neg.S priznanjem Angele Boškin za študente nagradimo najboljšega študenta na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega. Letos ga za najvišjo skupno povprečno oceno vseh opravljenih izpitov vseh treh letnikov prve stopnje prejela  izredna študentka Mateja Sekne.

 Mateja SeknePriznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje je prejela mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred., ki deluje kot visokošolska učiteljica že od začetka delovanja šole. Delovala je na različnih področjih in uvajala pionirske vsebine, kot je tutorski sistem, bila je predstojnica Katedre za zdravstveno nego in v zadnjem obdobju strokovni vodja mednarodnega projekta Family Health Nursing. Bila je sooblikovalka ideje in programov šol za klinične mentorje, ki jih je v letih 2007 in 2008 tudi aktivno vodila. Je mentorica številnim diplomantom VŠZNJ, njeno delo študentje nagradijo z visokimi ocenami pri evalvaciji pedagoškega dela. Mag. Jožica Ramšak Pajk je tudi aktivna članica Senata in s svojim delom aktivno oblikuje razvoj VŠZNJ.

 mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.Priznanje VŠZNJ je bilo letos podeljeno Univerzitetem kliničnem centru Ljubljana kot pomembni ustanovi, ki aktivno deluje pri vzpostavljanju pogojev za izvajanje študijskega programa na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega.

 Erna Kos Grabnar, glavna medicinska sestra in Nataša Čermelj, pomočnica glavne medicinske sestre
Pohvalo VŠZNJ za študijsko letu 2012/2013, ki jo prejmejo najboljši študenti vseh letnikov so na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega prejele:
•    izredna študentka Petra Milčinovič, za najvišjo doseženo povprečno oceno v 1. letniku;
•    izredna študentka Jožefa Gregorin, za najvišjo doseženo povprečno oceno v 2. letniku;
•    izredna študentka Mateja Sekne, za najvišjo doseženo povprečno oceno v 3. letniku.

 Petra MilčinovičJožefa Gregorin
Pohvalo VŠZNJ na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega sta prejeli:
•    izredna študentka Alenka Mimić za najvišjo doseženo povprečno oceno v 1. letniku;
•    izredna študentka Majda Čaušević za najvišjo doseženo povprečno oceno v 2. letniku.

 Majda Čaušević


   
Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja