16/12/2013

Pridobitev univerzitetne listine Erasmus + za obdobje 2014 – 2020

Evropska komisija je Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice podelila novo Univerzitetno listino Erasmus+ za obdobje od 2014 do 2020. Ta določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v okviru programa Erasmus +. Podelitev univerzitetne listine Erasmus je pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vse visokošolske ustanove, ki se želijo v okviru programa prijaviti za učno mobilnost posameznikov in/ali sodelovanje na področju inovacij in dobrih praks.

Univerzitetna listina je vezana na program Erasmus +, ki ga je Evropski parlament sprejel 19. novembra 2013. Novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, bo stopil v veljavo z januarjem 2014. Program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Jean Monet in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade.