16/12/2013

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja je potekal omenjeni projekt, ki so se ga udeležile tri študentke Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ), Kristina Arnol, Džana Muhič in Baklanova Olha Igorivna. V okviru projekta je šola z učenci posebnega programa (osebe z motnjo v duševnem razvoju v starosti od 18  - 25 let)  pripravila nastop, plesno točko, v okviru novoletne prireditve za starše. Za sodelovanje so se študentke odločile predvsem zato, ker rade pomagajo in razveseljujejo ljudi. Aktivno sodelovanje v okolju šole in kraja bivanja tudi pomembno vpliva na posameznikovo vpetost v skupnost, na občutek sprejetosti, koristnosti ter pozitivnega doprinosa k skupnosti.

Koordinatorica projekta na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja ga. Špela Kerštajn je povedala, da je bil nastop uspešen in predvsem čaroben.

Marta Smodiš, dipl. m. s., spec. manag.