06/03/2014

Srečanje delovne skupine v okviru konzorcija IRIS v Amsterdamu


V ponedeljek, 10. 2. 2014 in torek, 11. 2. 2014, so predstavniki Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) sodelovali na srečanju delovne skupine v okviru konzorcija IRIS. Srečanja, ki je potekalo v Amsterdamu, sta se udeležili ga. Sanela Pivač, pred. in doc. dr. Joca Zurc. V konzorcij IRIS je VŠZNJ vključena že od leta 2010. Koordinator konzorcija je Oslo and Akerhus University College, Norveška. V letu 2014 članstvo konzorcija ob koordinatorju predstavljajo sledeče visokošolske institucije:
-    VIA University College, Danska,
-    Trinity College, Dublin, Irska,
-    University of Malta, Malta,
-    Instituto Politécnico de Leiria, Portugalska,
-    Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija,
-    Columbia University, ZDA.

Sestanka so se udeležili predstavniki različnih držav, vseh članic konzorcija, in sicer ZDA (New York), Norveške, Danske, Portugalske, Irske, Malte  in Slovenije.

Namen srečanja je bil usmerjen v oblikovanje skupnega podiplomskega izobraževanja študentov, ki bi v okviru mednarodne izmenjave opravili obveznosti v obsegu 10 ECTS.

Priprava programa je temeljila na dveh temah: poznavanje medkulturnih razlik na področju zdravstvene oskrbe ter raziskovalna metodologija in etika v raziskovanju.

Člani skupine IRIS ugotavljajo, da so v času pospešene globalizacije vedno bolj v ospredju medkulturne razlike ljudi. Zato je ena izmed vsebinskih tem razvoja programa bila usmerjena na razvijanje znanje, spretnosti in veščin študentov na področju poznavanja  medkulturnih razlik, iz katere izhaja pacient, ki tudi predstavlja pomemben element zagotavljanja kakovostne zdravstvene oskrbe. Za koordinatorja izvedbe študijskega programa je bil izbran Oslo and Akerhus University College.

Pri pripravi programa raziskovalne metodologije in etike v raziskovanju so člani projektne skupine razpravljali o pomenu raziskovanja v globalni skupnosti in uskladitvi raziskovalnih vprašanj, metod in pristopov k raziskovanju glede na razširjeni pojav globalizacije. Zasnovali so predlog magistrskega izbirnega predmeta z naslovom »Transforming the research design and ethics for the global community«. Pri izvedbi programa bodo pomemben del predstavljale tudi sodobne e-tehnologije, saj bo polovica študijskega programa potekala v e-obliki z inovativnimi didaktičnimi pristopi in polovica v klasični kontaktni obliki. Za koordinatorja izvedbe študijskega programa je bila izbrana University of Malta.

Oba predloga novih podiplomskih izobraževanj za študente zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved bosta predložena v odobritev Evropski komisiji v okviru razpisa Erasmus +, ključni ukrep KA2 – Strateška partnerstva. VŠZNJ bo sodelovala pri zaključevanju prijavne vloge in pri izvedbi podiplomskega izobraževanja s področja medkulturnosti v zdravstveni oskrbi kot tudi s področja raziskovanja in etike v zdravstvu v globalni skupnosti.