24/03/2014

Vabilo medijem na 7. posvet MOJA KARIERA – QUO VADIS

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«Vabilo medijem na 7. posvet MOJA KARIERA – QUO VADIS

Spoštovani,

lepo vas vabimo na 7. posvet z mednarodno udeležbo MOJA KARIERA - QUO VADIS: Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi.

v četrtek, 27. marca 2014 od 9. ure dalje v Hotelu Mons v Ljubljani.

Vsebina posveta odraža našo skupno odgovornost in pripravljenost za razvoj nacionalnih standardov na področju visokošolskega izobraževanja v zdravstveni negi. Poleg visokih slovenskih strokovnjakov bosta kot mednarodni govornici na posvetu nastopili dr. Maria Arminda Costa, nekdanja predsednica FINE (European Federation Of Nurse Educators) in  podpredsednica FINE dr. Carol Hall.

Tule je nekaj več informacij: http://www.fzab.si, program dogodka pa najdete tudi v nadaljevanju tega dokumenta.
Posvet poteka v soorganizaciji petih institucij: Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (v preoblikovanju v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, sklep NAKVIS, 20. 2. 2014), Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem in Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

V skupnem imenu soorganizatorjev vas prijazno vabim, da vsebino posveta približate javnosti. Skupaj in z znanjem lahko meje zdravstvene nege premikamo hitreje. Posledica bo učinkovitejše zdravstvo.


Vabilo s programom

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja