26/03/2014

Dr. Arminda Mendes Costa and Dr. Carol Hall obiskali Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice

 

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«



Dr. Arminda Mendes Costa, častna predsednica FINE (European Federation of Nurse Educators), članica FINE Advisory Board in A3es CAE Nursing President, ter Dr. Carol Hall, izredna profesorica na University of Nottingham in podpredsednica FINE, sta 26. marca 2014 obiskali Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice.

Teme pogovorov z vodstvom in visokošolskimi učitelji VŠZNJ so bile:

  • Direktiva 2013/55/EU in najpomembnejši doprinosi nove direktive.
  • Izobraževanje na področju zdravstvene nege v Sloveniji: srednješolsko in visokošolsko izobraževanje, izkušnje Portugalske in Velike Britanije, ki so pomembne za izvajanje sprememb v Sloveniji.
  • Razvoj univerzitetnega študijskega programa na področju zdravstvene nege (240 ECTS), preoblikovanje iz visokošolskega strokovnega programa (180 ECTS) v univerzitetni program.
  • Nacionalni standardi izobraževanja na področju zdravstvene nege, ki presegajo Direktivo 2013/55/EU, izkušnje Portugalske in Velike Britanije.
  • Razvoj doktorskih programov na področju zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v Sloveniji.

 
Obe ugledni gostji bosta sodelovali tudi na 7. posvetu z mednarodno udeležbo moja kariera - Quo Vadis z naslovom “Kazalniki kakovosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi in ravni odgovornosti”, ki bo potekal 27. marca 2014 v Ljubljani.