16/12/2010

Strokovni seminar: Poklicna etika v zdravstveni negi

Seminar je potekal 15. in 16. decembra 2010, na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. Glavna predavateljica je bila izr. prof. dr. Alice M. Kiger, sicer zaposlena na Univerzi v Aberdeenu, na Škotskem, kot visokošolska predavateljica pa sodeluje tudi z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice. Med letoma 1996-2008 je bila ustanovna direktorica Centra za napredne študije v zdravstveni negi (Centre for Advanced Studies in Nursing, University of Aberdeen). Že več kot dve desetletji je aktivna kot predavateljica s področja zdravstvene nege, s poudarkom na poklicni etiki. Soizvajalka seminarja je bila mag. Andreja Prebil, ki na VŠZNJ predava pri predmetih Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo, Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo v prvem in tretjem letniku. Je soavtorica učbenikov za srednje šole z naslovom Komunikacija v zdravstvu ter Etika in zakonodaja v zdravstvu.

CILJI SEMINARJA

Udeleženci seminarja:

  • bodo razvili sposobnost globljega razumevanja in kritičnosti do moralno-etičnih dilem povezanih z etičnimi načeli in pravicami pacientov,
  • sposobni bodo aplicirati etične teorije v prakso zdravstvene nege,
  • bodo pridobili znanja s področja etičnega (terapevtskega) komuniciranja ter znali opredeliti vrste odgovornosti in se zavedati pomena izoblikovanja etične vesti.


Seminar se je izvajal v angleškem in slovenskem jeziku.

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dodelila izobraževanju licenčne točke: pasivni udeleženci- 6,5 LT, aktivni udeleženci – 9,75 LT sklep 2010-831-852, št.- vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj 852/2010. Hkrati je komisija priznala seminar kot obvezno vsebino iz etike *E.