01/04/2014

Pogovori z ministrom za visoko šolstvo ob obisku Vlade na Gorenjskem

V petek, 28. 3. 2014 je minister dr. Pikalo obisk sklenil s pogovori na sedežu občine Jesenice, kjer so se pogovarjali o izobraževalnih zavodih, ki so v občini Jesenice, torej o osnovni šoli in dveh srednjih šolah ter o zdravstveni fakulteti, ki je na Jesenicah, prav tako pa o športu. Na pogovorih je sodelovala dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič. Predstavila je uspehe šole preko kazalnikov kakovosti in izpostavila problematiko financiranja drugostopenjskega študija na področju zdravstvene nege.