07/04/2014

Novosti v knjižnici VŠZNJ v obdobju januar - marec 2014

Novosti s področja serijskih publikacij in baz podatkov:

Obveščamo vas, da je z letom 2014 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice dodatno naročena na 5 mednarodnih revij, s katerimi želimo zagotoviti študentom na prvi in drugi stopnji študija, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem boljše študijske in delovne pogoje ter podkrepiti tako študijski kot raziskovalni proces na šoli:

Health Care Management Review
Nursing Research
Health Promotion International
Worldviews on Evidence - based Nursing
Journal of Nursing Care Quality


Tiskane izdaje revij bodo dostopne v knjižnici.

Z marcem 2014 je preko
spletne strani šole za uporabnike knjižnice omogočen tudi dostop do multidisciplinarne bibliografske zbirke s citatnim indeksom SCOPUS, ki trenutno zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih in 2.800 odprto dostopnih) več kot 5.000 založnikov. Obsega čez 51 milijonov bibliografskih zapisov o različni znanstveni in strokovni literaturi, od tega 30 milijonov z referencami za obdobje po letu 1995 (84 % z izvlečki) ter 21 milijonov za obdobje med 1823 in 1995. Agencija za raziskovalno dejavnost RS podatkovno zbirko Scopus, ob zbirki Web of Science, uvršča med normativne baze za vrednotenje znanstvene uspešnosti.
 
 

Knjižne novosti (obdobje januar – marec 2014):

Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje

Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis. Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi / 7. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. [COBISS.SI-ID 77758209]

Staranje. Gerontologija

Staranje v Sloveniji : raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije / Jože Ramovš, urednik. - Ljubljana : Inštitut Antona Trstenjaka, 2013. [COBISS.SI-ID 271051264]

Bolezni dihal

Štupnik, Tomaž. Torakalna punkcija [in] torakalna drenaža : učbenik za zdravnike in medicinske sestre. Ljubljana : samozal., 2013. [COBISS.SI-ID 269911552]

Bolezni gibal. Patologija lokomocije. Mišično skeletni sistem

Jandrić, Slavica. Skolioze, kifoze i lordoze. - Laktaši : Grafomark, 2012. [COBISS.SI-ID 3247128]

Ginekologija

Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom njegom / Vesna Ećim-Zlojutro ... [et al.]. - Prijedor : Visoka medicinska škola, 2013. [COBISS.SI-ID 10758813]

Patologija

Gajanin, Radoslav. Patologija : za studente zdravstvene njege /Radoslav Gajanin, Vujadin Tatić, Pavle Budakov. - 1. izd. - Banja Luka : Medicinski fakultet, 2010. [COBISS.SI-ID 10759069]

Anatomija

Spasojević, Goran. Osnove anatomije koštanog i zglobnog sistema čovjeka / Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Olivera P. Spasojević. - Prijedor : Visoka medicinska škola, 2009. [COBISS.SI-ID 10759325]

Higiena prehrane

Prehransko rizični pacienti na dializi ; Kronična ledvična bolezen in anemija : zbornik / [organizirala] Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ; [urednici Mirjana Rep, Rabuza Brigita]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov nefrologije, dialize in transplantacije, 2013. [COBISS.SI-ID 74769409]

Zdravstvena nega

Približajmo zdravstveno okolje pacientu : zbornik prispevkov / [uredniki Andreja Kvas ... [et al.] ; prevajalka Sara Hajdarević]. - Ljubljana : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2013. [COBISS.SI-ID 269831424]

Dojenje

Dojenje - izziv sodobne ženske : zbornik prispevkov = Breastfeeding - a challenge for modern women : proceedings of symposium / VIII. Republiški simpozij o dojenju in laktaciji z mednarodno udeležbo, Laško, 4. in 5. oktober 2013 ; [urednik Borut Bratanič]. - Ljubljana : Nacionalni odbor UNICEF-a Slovenija za spodbujanje dojenja, Slovenska fundacija za UNICEF, 2013. [COBISS.SI-ID 268944896]