12/05/2014

Dan medicinskih sester

Čestitke vsem medicinskim sestram, študentom zdravstvene nege in visokošolskim učiteljem zdravstvene nege ob 12. maju, Mednarodnemu dnevu medicinskih sester.
Danes je zdravstveno nego potrebno razumeti kot stroko in znanost, ki se samostojno razvija in na probleme na svojem področju delovanja odgovarja z znanstvenim pristopom.
Zato vsem medicinskim sestram v imenu Fakultete za zdravstvo Jesenice želim veliko mero profesionalne odgovornosti, pozitivne naravnanosti, odprtosti za spremembe in iskanje priložnosti za vseživljenjsko profesionalno učenje.
Slovenija je članica EU, zato naj bodo medicinske sestre v Sloveniji izobražene v skladu z EU direktivo za ta poklic in naj bodo zastopane v delovnih okoljih v skladu s standardi, ki zagotavljajo varno zdravstveno obravnavo.

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja